• UMOWA Z BGK

  02 listopada 2017 roku została podpisana umowa z BGK o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu nr POIR.03.02.02-00-0670/16 pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania foteli kompozytowych do pojazdów szynowych poprzez budowę hali produkcyjnej i linii technologicznej”. Projekt jest w trakcie realizacji.

 • Realizacja projektu nr POIR.01.01.01-00-158/16

  TAPS realizacje projektu rozpoczął tuż po złożeniu wniosku o dofinansowanie do NCBiR. Począwszy od 1 lipca 2016 roku podjęto działania w

  kierunku realizacji założeń projektu.

  Celem badawczym projektu jest stworzenie prototypów opcjonalnego typoszeregu nowej generacji innowacyjnych foteli przeznaczonych do
  wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób. Innowacyjny charakter celu badawczego projektu polega na stworzeniu nowej jakości funkcjonalności foteli przy jednoczesnym stworzeniu konstrukcji i technologii zapewniających osiągnięcie efektu ekonomicznego, źródłem którego będzie zmniejszenie ciężaru fotela powodujące zmniejszenie zużycia surowców technologicznych oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z tytułu zmniejszenia masy środka transportu.

  Konsekwencją uzyskania tych efektów będzie osiągnięcie przewagi konkurencyjnej rezultatu projektu. W zakresie rozwiązań materiałowych
  w celu osiągnięcia parametrów użytkowych i korzyści w postaci zminimalizowania masy fotela, główny element konstrukcyjny fotela tzw. formatka fotela zostanie wykonana z kompozytu na osnowie polimerowej ze wzmocnieniem siatką lub matą lub rowingem z włókna szklanego lub węglowego. Dodatkową fazą kompozytu będzie sproszkowany odpad pochodzący z recyklingu w obiegu zamkniętym. Ponadto żywica polimerowa zostanie poddana procesowi modyfikacji, w celu spełnienia wymagań palno-dymowych.

  Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wykonanie prac badawczych o charakterze badań przemysłowych a także prac rozwojowych, których
  wyniki pozwolą na stworzenie nowej klasy foteli wykonanych z materiałów kompozytowych. Zaproponowane materiały będą projektowane modułowo, z
  wykorzystaniem metod analizy numerycznej i badań empirycznych, aby wprowadzenie zmian w strukturze i właściwościach dawało możliwości zastosowania istniejących technologii w krótszym czasie. W ramach projektu zostaną opracowane i wykonane prototypy opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób spełniające normy europejskie EN i międzynarodowe UIC w tym zakresie zastosowań.


  Poniżej kwartalne raporty z realizacji projektu:

 • UMOWA Z NCBiR

  15 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z NCBiR o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0158/16 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypów opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób”. Projekt jest w trakcie realizacji.

 • INTELIGENTNY ROZWÓJ

  Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój lata 2014-2020
  DZIAŁANIE 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
  Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

  30 czerwca 2016 roku został złożony projekt pod numerem POIR.01.01.01-00-0158/16 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypów opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób”.

  Spośród 88 wniosków, które wpłynęły w ramach trzeciego etapu konkursu w czerwcu, dokonano oceny merytorycznej 87 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 9 projektów w tym projekt zgłoszony przez TAPS.

  Linki:
  www.poir.gov.pl
  www.ncbr.gov.pl
  Lista rankingowa