S.Z.T.K. TAPS - Maciej KowalskiBlog

  • 18/05/2010

    IRIS oraz ISO 9001:2008

    14 lipca 2009 roku Bureau Veritas przyznało Taps Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008, a 15 lipca 2009 roku Certyfikat IRIS. Na dzień dzisiejszy jesteśmy jedną z ośmiu polskich firm posiadających ten certyfikat (www.iris-rail.org).