S.Z.T.K. TAPS - Maciej KowalskiBlog

 • 17/08/2021

  Jesteśmy członkiem projektu OASIS

  Projekt SeatComp ma na celu opracowanie lekkiej wielofunkcyjnej konstrukcji kompozytowej na bazie sproszkowanej żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknami szklanymi i naturalnymi, zgodnej z przepisami przeciwpożarowymi i nadającej się do malowania proszkowego, przeznaczonej do produkcji siedzeń i konstrukcji wspornikowych dla sektora kolejowego.


  Projekt przyczyni się do umożliwienia TAPS oferowania lekkiego, dopasowanego kształtem, przyjaznego środowisku produktu kompozytowego, w krótkich seriach i w atrakcyjnej cenie, zapewniając firmie przewagę konkurencyjną.


  W celu spełnienia wymagań TAPS zidentyfikowano cztery serwisy techniczne OASIS wspierane przez jedną usługę biznesową. Propozycja zakłada zastosowanie innowacyjnych nanocząstek zmniejszających palność z domieszką nanorurek węglowych (CNT) oferowanych przez linie pilotażowe OASIS. Domieszkowane CNT zastosowane jako wykończenie powierzchni pozwolą na uzyskanie przewodności elektrycznej potrzebnej w procesie malowania proszkowego. Po wyborze najskuteczniejszych nanomateriałów, na zakończenie projektu, zostanie wykonany demonstrator fragmentu konstrukcji siedziska/wspornika. Zostaną zbadane właściwości mechaniczne, elektryczne i przeciwpożarowe paneli kompozytowych, poparte obserwacjami mikrostruktury. Równolegle przeprowadzona zostanie analiza numeryczna wspornika kompozytowego przy użyciu MES w celu przeprojektowania jego kształtu i optymalizacji jego grubości. Wybrana usługa biznesowa przyczyni się do określenia dostępnych możliwości finansowania badań i rozwoju w UE w celu usprawnienia międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej w ramach TAPS.


  Więcej na stronie projektu: https://project-oasis.eu/
  Przypadek SeatComp korzysta z połączonych usług TMBK Partners, Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC, Commissariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives, University of Patras i AMIRES.