• Kino, teatr

  Posiadamy standardowe rozwiązania foteli kinowo-teatralnych, jednak jesteśmy również otwarci na nowe trendy oraz specyficzne wymagania rynku. Każda sala ma swoją specyfikę i estetykę, które kreują fotel i jego funkcjonalność. Dlatego zawsze pracujemy z Klientem nad najlepszym rozwiązaniem.

  Z uwagi na specyfikę budowy każdej sali widowiskowej oraz konieczność zapewnienia dobrej widoczności i słyszalności TAPS deklaruje uwzględnienie wytycznych projektanta generalnego oraz wymagań Klienta w kwestiach:

  • szczegółowych wymiarów geometrycznych,
  • rozmieszczenia foteli w obiekcie,
  • zakresu użytkowego i funkcjonalnego foteli oraz ich wyposażenia,
  • rozwiązań ergonomicznych,
  • poziomu komfortu i stopnia twardości pianek siedzisk i oparć
  • estetyki wnętrza
  • właściwego doboru materiału obiciowego.


  Główne cechy foteli kinowych i teatralnych:

  • stosowane lakiery nawierzchniowe posiadają wymagane atesty higieniczne,
  • stosowane materiały obiciowe posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa,
  • dla rodziny foteli kinowo-tetralnych przeprowadzane są badania manekinem trójwymiarowym zgodnie z obowiązującą normą BN-90/3626-01 oraz wyznaczeniem wysokości punktu H, określając tym samym we właściwy sposób ergonomię fotela i całego układu,
  • stopień twardości pianek foteli wyznaczany jest w oparciu o normę ISO 2439 ("Tworzywa polimeryczne, elastyczne, spienione. Wyznaczanie twardości metoda C”),
  • numeracja miejsc w postaci haftu w górnej części frontowej strony oparcia, lub grawerowanej tabliczki w górnej części tylnej zabudowy oparcia (nie uwzględniono w cenie fotela),
  • numeracja rzędów w postaci haftu na osłonie bocznej foteli skrajnych bądź grawerowanej tabliczki, lub wyświetlanej numeracji na bokach skrajnych foteli danego rzędu (nie uwzględniono w cenie fotela),
  • możliwy montaż foteli w obiekcie,
  • oferujemy kompletny program czyszczenia i konserwacji pokryć tapicerskich oraz, novum na rynku, okresowe nanoszenie na tapicerkę apretury brudoodpornej.