S.Z.T.K. TAPS - Maciej KowalskiBlog

 • 22/04/2020

  Nowy projekt z PŁ

  S.Z.T.K. TAPS we współpracy z Politechnika Łódzką złożył w grudniu

  2019 r. do NCBiR wniosek o dofinansowanie w ramach 6/1.1.1/2019 projektu p.n. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem i wykonaniem prototypów innowacyjnych foteli kolejowych o wysokich wskaźnikach recyklingu i odzysku.”

  Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym.

  Dziś odbyło się e-spotkanie z ekspertami oceniającymi go pod względem merytorycznym. Czekamy na decyzję NCBiR w tej sprawie.