S.Z.T.K. TAPS - Maciej KowalskiBlog

  • 18/05/2010

    Układ tapicerski foteli Euro

    Układ tapicerski foteli kinowo-teatralnych Euro został pomyślnie poddany testom na zapalność (norma PN-EN 1021-2:1999) w laboratorium Instytutu Włókiennictwa w Łodzi.