• Projekty, konstrukcie

  Dział Konstrukcyjno-Technologiczny

  Dział Konstrukcyjno-Technologiczny specjalizuje się w projektowaniu elementów wyposażenia wnętrz środków komunikacji masowej, obiektów użyteczności publicznej, a także specjalistycznych wnętrz według indywidualnego zapotrzebowania.

  Posiada potencjał umożliwiający tworzenie produktów nowych lub modyfikację już istniejących.

  Gwarantuje zgodność projektów z obowiązującymi normami i wymaganiami prawnymi.


  Zespół doświadczonych projektantów, konstruktorów i technologów wykonuje:
  • prace koncepcyjne,
  • projekty w zakresie formy, funkcji, ergonomii oraz technologii wykonania,
  • obliczenia i symulacje inżynierskie,
  • wizualizacje,
  • dokumentacje techniczne i technologiczne,
  • kalkulacje,
  • dokumentacje serwisowe,
  • dokumentacje oprzyrządowania produkcyjnego,
  • makiety oraz prototypy.


  Projekty są kompleksowo wdrażane do produkcji.


  Dział Konstrukcyjno-Technologiczny gwarantuje innowacyjność proponowanych i realizowanych rozwiązań w zakresie wykorzystania nowych materiałów i technologii.


  Zespół ściśle współpracuje z wieloma specjalistami z ośrodków

  akademickich, instytucji i organizacji branżowych oraz firm.