• Laboratorium

  Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Układów Tapicerskich

  Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Układów Tapicerskich działające w ramach Działu Rozwoju Technologicznego:


  • pełni funkcję badawczo-wdrożeniową,
  • tworzy i sprawdza nowe rozwiązania technologiczne,
  • wdraża opracowane rozwiązania do produkcji,
  • testuje prototypy,
  • przeprowadza ocenę i selekcję surowców,
  • potwierdza zgodność wyrobów i procesów produkcyjnych.


  Laboratorium funkcjonuje pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami:

  • ISO 9001:2015
  • International Railway Industry Standard (IRIS) Revision 03
  • PN-EN ISO/IEC 17025:2017


  Laboratorium wyposażone jest w stanowiska do badań:

  • palnościowych, w oparciu o EN 45 545-2:2013; PN-K-02502; PN-EN 1021-1,2; FAR 23 i 25; UIC 564-2; BS 5852 crib 7; PN-EN ISO 4589-2;
  • wandaloodpornych, w oparciu o NF F 00-201; BN 918434 część 3.8; EN 45545-2 zał. A
  • wytrzymałościowych, w oparciu o PN-P-04979; PN-EN ISO 1856; PN-EN ISO 3385; PN-EN ISO 3386-1,2; PN EN 29073-3; PN-EN ISO 2409; PN-EN ISO 868; PN-ISO 2439; PN-EN 8307
  • ergonomii, w oparciu o UIC 567; GrulaSI; NF F 31-116; SAE J826