• Realizacja projektu nr POIR.03.02.02-00-0670/16

  Została zakończona budowa hali produkcyjno-magazynowej i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zrealizowano zakup wszystkich planowanych w projekcie środków trwałych i uruchomiono linię do produkcji znacząco ulepszonych foteli do pojazdów szynowych. Obecnie finalizujemy pierwszą umowę dostaw takich foteli dla jednego z naszych Klientów.
  Są one lżejsze od produkowanych dotychczas o ok. 32%. Pierwsze dostawy są planowane jesienią 2020 r. następne w 2021 r. Na Targach INNOTRANS w Berlinie 27-30.04.2021 S.Z.T.K. TAPS oferować będzie różne rodzaje foteli, w skład których wchodzić będą m.in. formatki i kantile kompozytowe malowane proszkowo. • UMOWA Z BGK

  feue.png

  grafikabgk.jpg
  02 listopada 2017 roku została podpisana umowa z BGK o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu nr POIR.03.02.02-00-0670/16 pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania foteli kompozytowych do pojazdów szynowych poprzez budowę hali produkcyjnej i linii technologicznej”. Koszty kwalifikowane: 4 740 433,00 PLN, dofinansowanie: 2 160 694,85 PLN.


  Celem projektu jest uruchomienie linii technologicznej wytwarzającej znacząco ulepszone wyroby (fotele do pojazdów
  szynowych) dzięki wdrożeniu technologii opracowanej w TAPS do wytwarzania malowanych konstrukcyjnych elementów
  kompozytowych wchodzących w skład foteli.
  Innowacyjny charakter projektu polega na produkcji foteli o nowych funkcjonalnościach zapewniających osiągnięcie efektu
  ekonomicznego, dzięki redukcji masy fotela poprzez zmniejszenie zużycia surowców technologicznych oraz oszczędności w
  zużyciu energii elektrycznej na skutek zmniejszenia masy środka transportu. Ponadto w ramach projektu zostanie stworzone
  linia technologiczna umożliwiająca produkcję elementów i wyposażenie fotela w inteligentne funkcje, poprzez wbudowanie w
  elementy kompozytowe optoelektroniki przesyłającej informacje, które umożliwią pasażerom łatwy dostęp do Internetu,
  komunikację miedzy sobą, oraz sterowanie funkcjami wyposażenia. Fotel może też pełnić rolę interface w zintegrowanym
  systemie pojazdu w tym odbioru i przesyłu indywidualnych danych do i od pasażera. Rozwiązania konstrukcyjne,
  technologiczne i właściwości funkcjonalne typoszeregu foteli będą dostosowane do powszechnie eksploatowanych, różnych
  kategorii szynowych środków transportu do masowego przewozu osób. To uzasadnia przyjęcie strategii programowej celu
  wdrożeniowego w postaci rozwiązań opcjonalnych, różniących się wybranymi właściwościami użytkowymi w zakresie
  komfortu zależnego od wyposażenia.
  Technologia wytwarzania malowanych konstrukcyjnych elementów kompozytowych opiera się na uniepalnionej formie żywicy
  epoksydowej (zgłoszenie patentowe P 409359 z dn. 03.09.2014 oraz zgłoszenie patentowe P 409552 z dnia 22.09.2014) do
  poziomu wymaganego przez standardy kolejowe oraz malowania proszkowego (zgłoszenie patentowe P 418738 z dnia
  19.09.2016) i umieszczania w kompozycie elementów elektronicznych i optoelektronicznych (zgłoszenie patentowe P 418737
  z dnia 19.09.2016).

  Projekt jest w trakcie realizacji.

 • UMOWA Z NCBiR

  feue.png

  grafika2c.jpg


  15 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z NCBiR o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0158/16 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypów opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób”. Wydatki kwalifikowane: 2 817 419,50 PLN, dofinansowanie: 1 823 568,00 PLN.


  Celem badawczym projektu jest stworzenie prototypów opcjonalnego typoszeregu nowej generacji innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób. Innowacyjny charakter celu badawczego projektu polega na stworzeniu nowej jakości funkcjonalności foteli przy jednoczesnym stworzeniu konstrukcji i technologii zapewniających osiągnięcie efektu ekonomicznego, źródłem którego będzie zmniejszenie ciężaru fotela powodujące zmniejszenie zużycia surowców technologicznych oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z tytułu zmniejszenia masy środka transportu.
  Konsekwencją uzyskania tych efektów będzie osiągnięcie przewagi konkurencyjnej rezultatu projektu. W zakresie rozwiązań materiałowych w celu osiągnięcia parametrów użytkowych i korzyści w postaci zminimalizowania masy fotela, główny element konstrukcyjny fotela tzw. formatka fotela zostanie wykonana z kompozytu na osnowie polimerowej ze wzmocnieniem siatką lub matą lub rowingem z włókna szklanego lub węglowego. Dodatkową fazą kompozytu będzie sproszkowany odpad pochodzący z recyklingu w obiegu zamkniętym. Ponadto żywica polimerowa zostanie poddana procesowi modyfikacji, w celu spełnienia wymagań palno-dymowych.
  Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wykonanie prac badawczych o charakterze badań przemysłowych a także prac rozwojowych, których wyniki pozwolą na stworzenie nowej klasy foteli wykonanych z materiałów kompozytowych. Zaproponowane materiały będą projektowane modułowo, z wykorzystaniem metod analizy numerycznej i badań empirycznych, aby wprowadzenie zmian w strukturze i właściwościach dawało możliwości zastosowania istniejących technologii w krótszym czasie. W ramach projektu zostaną opracowane i wykonane prototypy opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób spełniające normy europejskie EN i międzynarodowe UIC w tym zakresie zastosowań.


  Projekt jest w trakcie realizacji.

 • WSPARCIE BADAŃ I ROZWOJU

  feue.png

  grafika2c.jpg


  Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, DZIAŁANIE 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

  Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”


  30 czerwca 2016 roku został złożony projekt pod numerem POIR.01.01.01-00-0158/16 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypów opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób”.

  Spośród 88 wniosków, które wpłynęły w ramach trzeciego etapu konkursu w czerwcu, dokonano oceny merytorycznej 87 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 9 projektów w tym projekt zgłoszony przez TAPS.

  Linki:
  www.poir.gov.pl
  www.ncbr.gov.pl
  Lista rankingowa