• POIG

  logounia.jpg

  Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

  Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia


  10 listopada 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu "FOTEKO" - lekkiego i ekologicznego fotela do pociągów. Projekt jest w trakcie realizacji.

  Linki:

  www.poig.gov.pl
  www.parp.gov.pl


 • FOTEKO

  Etap I

  Celem projektu jest opracowanie nowej technologii konstrukcji układów tapicerskich do foteli kolejowych a następnie wdrożenie jej do produkcji w firmie TAPS. Przedsięwzięcie zakłada przetestowanie nowych materiałów celem wyizolowania komponentu o najlepszych parametrach technicznych.


  Firma planuje testowanie naturalnych materiałów takich jak m.in. wełna, len, bawełna, drewno, materiały drewnopodobne, włókna kokosowe, sizalowe i włókna bananowca, naturalna pianka lateksowa oraz różnych ich wariacji, stopni jakości i zastosowanych w tkaninach splotów. Celem badań ma być określenie takiej kompozycji surowców, która w największym stopniu będzie odporna na zniszczenia i zabrudzenia, pozwoli na zapewnienie odpowiedniego komfortu podróżującym oraz będzie spełniać normy z zakresu ognioodporności.
  W wyniku przeprowadzenia badan ma zostać opracowana metoda konstrukcji foteli pozwalająca na zastosowanie cieńszych, a przez to lżejszych, warstw układu tapicerskiego, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich standardów z zakresu wytrzymałości i bezpieczeństwa.


  Technologia opracowana przez firmę TAPS będzie uwzględniać zastosowanie naturalnych materiałów w konstrukcjach foteli kolejowych, co pozwoli na obniżenie kosztów wytworzenia, eksploatacji i utylizacji, która z kolei będzie przebiegać prawie bez szkody dla środowiska naturalnego. Mniejsza masa i gabaryty foteli pozwolą nie tylko na zmniejszenie energochłonności taboru, ale także ułatwia i przyspiesza biodegradacje, a zastosowanie naturalnych surowców i komponentów zminimalizuje emisje trujących substancji podczas tego procesu.
  Opracowane przez technologów firmy TAPS układy tapicerskie będą też spełniać odpowiednie warunki zabezpieczenia ogniowego wyrażane przez normę EN 45545-2.


  Realizowana przez Unię Europejska, a także przez największych konstruktorów i operatorów taboru kolejowego, polityka zrównoważonego rozwoju znajduje też odzwierciedlenie w dążeniach firmy TAPS do opracowania jak najbardziej przyjaznych środowisku technologii, które będą jednocześnie pozwalały na konstrukcje produktów o dużym komforcie, wytrzymałości i długim czasie użytkowania.


  Pierwszy etap projektu zakończył się w listopadzie 2011r.