• Wykonanie form do wytwarzania wyprasek kompozytowych

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym w terminie w nim wskazanym przysłana została jedna oferta. Złożyła ją firma IN-NOVA Rafał Frey z Międzyrzecza Górnego. Sumarycznie firma uzyskała 90 pkt.
  Podjęto decyzję, że firma IN-NOVA Rafał Frey z Międzyrzecza Górnego będzie wykonywała formy
  do wytwarzania wyprasek kompozytowych.


 • Wykonanie mieszalnika do materiałów sypkich

  Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w terminie w nim wskazanym przysłana została jedna oferta. Złożyła ją firma REMTECH Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Sumarycznie firma uzyskała 100 pkt.
  Podjęto decyzję, że firma REMTECH Sp. z o.o. z Bielska-Białej będzie wykonywała mieszalnik do materiałów sypkich.

 • Przetarg na halę technologiczną zakończony

  Otrzymano pięć odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: Atexim Adam Miksa - Warszawa; M&J Konstrukcje - Bełchatów; Zakład Projektowo-Budowlany WRZOS - Skierniewice; NOBO Fabryka Designu Katarzyna Drożdżewicz - Łódź; JOTKA Pracownia Projektowa - Łódź.


  Firmy uzyskały następującą liczbę punktów:

  Atexim Adam Miksa – 84,27
  M&J Konstrukcje – 98,64
  Zakład Projektowo-Budowlany WRZOS – 94,29
  JOTKA Pracownia Projektowa – 76,59.

  Oferta firmy NOBO Fabryka Designu Katarzyna Drożdżewicz nie brana była pod uwagę w ocenie ofert ze względu brak zrealizowanych usług projektowych o powierzchni użytkowej powyżej 2000m2 – wymaganie punktu 10 zapytania ofertowego.

  Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firmy M&J Konstrukcje, Bełchatów, Kielchimów 2A.

 • Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego budowy hali produkcyjno-magazynowej.

  27.10.2016 - Podjęto decyzję o nie wybieraniu żadnej z przesłanych ofert. ZAPYTANIE ZOSTANIE PONOWIONE.

 • Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1

  Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR w 2016 r. Konkurs_1/1.1.1/2016 - prace badawczo-rozwojowe.


 • Układ wentylacji i klimatyzacji (wraz z instalacją) pomieszczenia produkcyjnego i innych pomieszczeń

  Podjęto decyzję o nie wybieraniu z żadnej z przedstawionych ofert. Zapytanie zostanie ponowione.


 • Układ wentylacji i klimatyzacji (wraz z instalacją) pomieszczenia produkcyjnego i innych pomieszczeń

  Otrzymano dwie odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: ROLPLAST z Łowicza i Thermix Service z Łodzi. Firmy uzyskały następującą liczbę punktów: ROLPLAST - 100 a firma Thermix serwice – 92,01. Podjęto decyzję, że zadania będzie realizowała firma ROLPLAST.


 • Maszyna wysokociśnieniowa do spieniania systemu uniepalnionego, elastycznego poliuretanu

  Otrzymano trzy odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: BASF Poliuretany Polska Sp. z o.o. ze Śremu, Techno Marita Teresa Dulko z Rogoźna i PCC Prodex Sp. z o.o. z Warszawa. Firmy uzyskały następującą liczbę punktów: BASF - 99,8, firma Techno – 62,6, PCC Prodex - 65,7. Podjęto decyzję o zakupie maszyny od firmy BASF.


 • Formy wtryskowe do aluminium

  W celu uzyskania rysunków związanych z wyżej wymienionym zapytaniem, prosimy kontakt z P. Jackiem Myślińskim: myslińlp.moc.spatiks, tel: 600-08-63-79.


  Otrzymano trzy odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: PPHU ASTER z Pabianic, firmy Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import z Kłobucka, firmy WIHMET Halina Wicher z Praszki. Firmy uzyskały następującą liczbę punktów: PPHU ASTER - 77,5, WIHMET Halina Wicher – 72,9, Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import - 100. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import z Kłobucka.


 • Formy wtryskowe do aluminium

  W celu uzyskania rysunków związanych z wyżej wymienionym zapytaniem, prosimy kontakt z P. Jackiem Myślińskim: myslińlp.moc.spatiks, tel: 600-08-63-79.


  Otrzymano dwie odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import z Kłobucka, firmy WIHMET Halina Wicher z Praszki. Firmy uzyskały następującą liczbę punktów: WIHMET Halina Wicher – 59,3, Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import - 100. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import z Kłobucka.


 • Układ 2 kontenerów (składających się z 3 modułów każdy)

  Otrzymano cztery odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: Touax Sp. z o.o. z Gdańska, MB – Solution z Krakowa, Kan-Bud Sp. z o.o. z Kąkolewa, Contech z Piły. Firmy uzyskały następującą liczbę punktów: Touax – 91,56, MB - Solution – 88,54, Kan-Bud – 93,33, Contech – 79,78. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma Kan-Bud z Kąkolewa.


 • Bloczki pod układ dwóch kontenerów

  Otrzymano dwie odpowiedzi na zapytanie ofertowe od: Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych Jan Izydorczyk z Pabianic, Firmy Remontowo Budowlanej Komplex Lidia Linbańska z Piotrowic. Firma Remontowo Budowlana Komplex Lidia Linbańska z Piotrowic nie spełniła warunków określonych w zapytaniu ofertowym i nie była brana pod uwagę w dalszym postępowaniu. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Jan Izydorczyk z Pabianic uzyskał 100 punktów. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizował Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych Jan Izydorczyk z Pabianic.


 • Aparat do badań dymowych wraz z oprzyrządowaniem

  Otrzymano trzy odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: Sychta Laboratorium Sp.J. Police, OPTA-TECH Warszawa, SPECTRO-LAB Warszawa. Firmy uzyskały następującą liczbę punktów: Sychta Laboratorium – 98,0, OPTA-TECH – 39,9, SPECTRO-LAB –55,2. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma Sychta Laboratorium Sp.J. Police.


 • Aparatura do oceny jakości stosowanego poliuretanu

  Otrzymano dwie odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: Mettler-Toledo Sp. z o.o. Warszawa, Labindex Sp. c. Warszawa. Firma Labindex Sp. c. z Warszawy nie spełniła warunków określonych w zapytaniu ofertowym i nie była brana pod uwagę w dalszym postępowaniu. Firma Mettler-Toledo Sp. z o.o. z Warszawy uzyskała 100 punktów. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma Mettler-Toledo Sp. z o.o. Warszawa.


 • Zestaw laboratoryjny do oceny jakości stosowanego poliuretanu

  Otrzymano jedną odpowiedź na zapytanie ofertowe od firmy: Mettler-Toledo Sp. z o.o. Warszawa. Firma uzyskała 100 punktów. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma Mettler-Toledo Sp. z o.o. Warszawa.


 • Forma na formatki kompozytowe

  Otrzymano trzy odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: Dobry Stolarz Gąska Sp.J. Chorzelów, Fr. Kreutzfeldt GmbH & Co. KG Ascheberg, Drewtur L.T.M.Greber Sp.J. Turek. Firmy uzyskały następującą liczbę punktów: Dobry Stolarz Gąska – 77,2, Fr. Kreutzfeldt GmbH & Co. KG – 100, Drewtur L.T.M.Greber – 67,1. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma Fr. Kreutzfeldt GmbH & Co. KG Ascheberg.


 • Tokarka uniwersalna

  „Otrzymano trzy odpowiedzi na zapytanie ofertowe od firm: Amkovo Sp. z o.o., Knuth Werzeugmaschinen GmbH Polska, ZDT TOP Poręba. Firmy uzyskały następującą liczbę punktów: Amkovo Sp. z o.o. – 75/72,2, Fr. Knuth Werzeugmaschinen GmbH Polska –78,8, ZDT TOP Poręba – 80. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma ZDT TOP Poręba.”


 • Prasa próżniowa termomembranowa

  Otrzymano jedną odpowiedź na zapytanie ofertowe od firmy: ARTEX Artur Makiola z Wodzisława Śl.. Firma uzyskała 100 punktów. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma ARTEX Artur Makiola z Wodzisława Śl.


 • Oprzyrządowanie do form utrzymujące w nich stałą temperaturę

  Otrzymano jedną odpowiedź na zapytanie ofertowe od firmy: DL Service Spółka z o. o. z Łodzi. Firma uzyskała 100 punktów. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma DL Service Spółka z o. o. z Łodzi.


 • Forma do wysokociśnieniowego odlewania aluminium

  Otrzymano jedną odpowiedź na zapytanie ofertowe od firmy: Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import z Kłobucka. Firma uzyskała 100 punktów. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import z Kłobucka.


 • Stacja wytwarzania próżni

  Otrzymano jedną odpowiedź na zapytanie ofertowe od firmy: EDVAC z o. o. z Raszyna (w czterech wariantach). Firma uzyskała 100 punktów.
  Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma EDVAC Spółka z o. o. z Raszyna. Przyjęto do realizacji wariant 2a.


 • Frezarka numeryczna z oprogramowaniem numerycznym

  Otrzymano jedną odpowiedź na zapytanie ofertowe od firmy: Plot Electronics z Giżycka. Firma uzyskała 100 punktów. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma Plot Electronics z Giżycka.


 • Nasypywarka ze stołem grzewczym

  Otrzymano jedną odpowiedź na zapytanie ofertowe od firmy: REMTECH Sp. z o. o. z Bielsko Białej. Firma uzyskała 100 punktów. Podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowała firma REMTECH Sp. z o. o. z Bielsko Białej.